przemecki park krajobrazowyPrzemęcki Park Krajobrazowy powołany został w 1991 roku, w celu ochrony jednego z najbardziej malowniczych fragmentów krajobrazu polodowcowego w województwie wielkopolskim wraz z licznymi zespołami leśno – łąkowo – jeziornymi. Powierzchnia całkowita parku wynosi 21 450 ha (z tego aż 8 330 ha przypada na lasy a 1 480 ha na wody). Spośród najciekawszych pod względem walorów turystycznych miejscowości znajdujących się na terenie parku należy wymienić: Boszkowo, Brenno, Olejnicę, Przemęt, Radomierz, Wieleń Zaobrzański oraz Włoszakowice. Krajobraz parku, niezwykle zróżnicowana rzeźba terenu, malownicze pagórki porośnięte różnorodnym lasem, mnogość urokliwych jezior, równiny sandrowe, mnóstwo głazów narzutowych i polnych kamieni, są wynikiem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego zwanego tez północno polskim, które miało miejsce blisko 15 tys. lat temu.


Jeziora

Na terenie parku znajdują się 24 jeziora, (o łącznej powierzchni 1 492 ha). Wszystkie są typowymi jeziorami rynnowymi. W większości są to akweny płytkie o przeciętnej głębokości od 1,6 do 6,5m. Największe głębokości odnotowano na Jeziorze Lgińsko – 16,9 m i Jeziorze Dominickim – 17,1 m. Pod względem wielkości największą powierzchnię ma Jezioro Dominickie – 343,9 ha, położone w centralnej części parku. Pozostałe jeziora znajdujące się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego to: Jezioro Białe, Jezioro Błotnickie, Jezioro Boszkowskie, Jezioro Breńskie, Jezioro Buckie, Jezioro Brzeźnie, Jezioro Małe, Jezioro Miałkie, Jezioro Olejnickie, Jezioro Osłonińskie, Jezioro Przemęckie Duże, Jezioro Przemęckie Małe, Jezioro Radomierskie, Jezioro Trzebidzkie, Jezioro Trzytoniowe, Jezioro Wielkie, Jezioro Wieleńskie, Jezioro Zapowiednik, Jezioro Górskie, Jezioro Krzywe. Wszystkie te jeziora połączone są ze sobą siecią naturalnych cieków i kanałów, tworząc tym samym malownicze szlaki kajakowe. Największa popularnością wśród wielbicieli kajakarstwa przebywających na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego cieszy się „Szlak konwaliowy”. Ponadto jeziora parku mają wyjątkową wartość przyrodniczą. W wodach jezior Przemęckiego Parku Krajobrazowego żyje około 20 gatunków ryb, między innymi: węgorz, sandacz, kiełb, miętus, szczupak, leszcz, lin, i sum. Wody parku stanowią także naturalne siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt.


Lasy

Około 40% ogólnej powierzchni Przemęckiego Parku Krajobrazowego zajmują lasy. Wyróżniająca cechą tych lasów jest ich znaczne zróżnicowanie siedliskowe. Obok dominujących borów: mieszanego i świeżego występują także malownicze buczyny, olsy jesionowe i olchowe, brzeziny, stare dabrowy oraz sztucznie wprowadzone na początku zeszłego stulecia drzewostany żywotnikowe. Bogata flora parku reprezentowana jest przez 760 gatunków (651 gatunków roślin naczyniowych i 109 gatunków mchów). W zależności od rodzaju drzewostanu można spotkać liczne gatunki pospolite, prócz których trafiają się takie botaniczne rzadkości, jak: rosiczki okrągłolistne i długolistne, lilia złotogłów, buławnik czerwony czy widłaki. Ewenementem przyrodniczym, znajdującym się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego jest Wyspa Konwaliowa na Jeziorze Radomierskim, stanowiąca rezerwat ścisły. Swą sławę zawdzięcza ponad 100-letniemu drzewostanowi, w którym obok wielu rzadkich gatunków roślin, występuje konwalia majowa, w tym także jej odmiana różowa.


Zwierzęta

Lasy parku cechuje również bogactwo świata zwierzęcego. Wśród ssaków, oprócz powszechnie występujących jeleni, dzików, saren i lisów, należy wymienić borsuki, kuny leśne czy wydry. Wśród 182 gatunków ptaków występujących na obszarze parku 144 to gatunki lęgowe, w tym kilka rzadkich. Do wyjątkowych osobliwości ornitologicznych zamieszkujących tereny parku należą: orzeł bielik, czarny bocian, kania ruda i dzierzba rudogłowa. Świat gadów i płazów reprezentowany jest przez: zaskrońce, żaby, kumaki, ropuchy, traszki, jaszczurki oraz padalce. Bogaty jest ponadto świat owadów, wśród których należy wyróżnić nadzwyczaj pięknego motyla, jakim jest paź królowej. Coraz rzadziej spotykanym gatunkiem owadów, którego można spotkać w lasach Przemęckiego Parku Krajobrazowego jest chrząszcz jelonek.