Wartość i znaczenie przyrodnicze Przemęckiego Parku Krajobrazowego podnosi fakt powołania czterech rezerwatów przyrody. Park ten spełnia funkcje ochronne, dydaktyczne, wychowawcze, turystyczne, rekreacyjne oraz naukowo-badawcze. Jest także częścią Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych w Polsce.


Wyspa Konwaliowa

Rezerwat przyrody Wyspa Konwaliowa jest rezerwatem ścisłym, otoczonym przez wody Jeziora Radomierskiego (gmina Przemęt). Wyspa ma powierzchnię około 24,9 ha. Porośnięta jest ponad 100-letnim dębem bezszypułkowym. Zasadnicza część wyspy porośnięta jest konwaliami o odcieniu różowym. Szczególne zainteresowanie budzą te o delikatnym różowym żyłkowaniu okwiatu lub te o różowych nasadach pręcików. Rośnie tam także wiele innych chronionych gatunków roślin na przykład: lilia złotogłów, kosaciec syberyjski oraz buławnik czerwony. Na wyspie gnieździ się wiele rzadkich gatunków ptaków: kania czarna i kania rdzawa, czapla siwa, kilka gatunków dzięciołów, szpaków i gołąb siniak. Wejście na teren rezerwatu wymaga uprzedniego zezwolenia miejscowego leśnictwa.


Jezioro Trzebidzkie

Rezerwat ten utworzony został w 2000 roku. Jezioro znajduje się około 2 kilometrów na południe od wsi Bucz, między miejscowościami Trzebidza, Charbielin i Dębina (gmina Przemęt). Jego powierzchnia wynosi około 93 hektary. To ornitologiczny rezerwat przyrody utworzony w celu ochrony wielu rzadkich okazów ptaków wodnych i lądowych. Należą do nich: gęsi gęgawy, żurawie, błotniaki zbożowe oraz wiele odmian dzikich kaczek. Na bagnach przy jeziorze wsiedlono także bobry europejskie.


Torfowisko nad Jeziorem Świętym

Jezioro Święte znajduje się około 2 kilometrów na zachód od wsi Olejnica. To ścisły, torfowiskowy rezerwat przyrody o powierzchni 6,84 hektara. Utworzony został w 1959 roku w celu ochrony torfowiska przejściowego z bagnicą torfową. Wśród cennych roślin występujących na terenie rezerwatu wymienić należy: owadożerną rosiczkę okrągłolistną, bobrek trójlistkowy, siedmiopalecznik błotny, żurawinę błotną i skrzyp bagienny. Drzewostan tworzą głównie brzoza omszona i brzoza brodawkowata.


Kwaśna Dąbrowa

Rezerwat przyrody Kwaśna Dąbrawa znajduje się w Lasach Włoszakowickich (około 4 kilometrów na południowy zachód od Włoszakowic). Jego powierzchnia wynosi 627 ha. Utworzony został w celu ochrony drzewostanu składającego się głównie z dębu bezszypułkowego. Na terenie rezerwatu spotkać można także dąb szypułkowy oraz sosnę pospolitą (Informator turystyczny Urzędu Gminy Przemęt).