Szlak Cysterski

Szlak cysterski to europejski szlak turystyczny, utworzony w 1990 roku przez Radę Europy, w celu ukazania wspólnego, wielowiekowego dziedzictwa łączącego kraje europejskie. Jedno z odgałęzień szlaku biegnie od Portugalii przez Francję, Niemcy aż po Polskę. Polska część szlaku obejmuje cztery następujące pętle: małopolską, śląską, wielkopolską oraz pomorsko-kujawską. Pętla wielkopolska obejmuje między innymi klasztory pocysterskie między innymi w Wieleniu i Przemęcie. Na terenie gminy Przemęt szlak cysterski rozpoczyna się w Kaszczorze (pierwotnej siedzibie zakonu). W miejscowości tej znajduje się późnobarokowy kościół pw. Św. Wojciecha (wybudowany w latach 1764-1777). Uwagę przykuwa ołtarz główny z renesansowym krucyfiksem z XVI w., późnobarokowa ambona z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanej oraz dwa ołtarze boczne. Kolejny istotny punkt szlaku znajduje się w miejscowości Wieleń. Znajdujący się tam kościół pw. Narodzenia NMP wzniesiony został w latach 1731-1742 przez cystersów przemęckich. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z dzieciątkiem „Ucieczki Grzeszników”. Ta pochodząca z II poł. XV wieku rzeźba, słynąc z wielu cudów, stała się celem licznych .pielgrzymek. Jednakże za największy zabytek Szlaku Cysterskiego na terenie gminy Przemęt uważa się barokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela, który wybudowany został w latach 1651-1690 (Informator turystyczny Urzędu Gminy Przemęt).


Konwaliowy Szlak Kajakowy

Konwaliowy Szlak Kajakowy jest jednym z najatrakcyjniejszych szlaków wodnych w Polsce. Prowadzi przez 19 malowniczych jezior, a na jego przebycie należy przeznaczyć przynajmniej trzy dni. Pod względem stopnia trudności jest to szlak łatwy, dostępny dla wszystkich kajakarzy. Spływ tym niezwykle ciekawym szlakiem rozpocząć można np. na Jeziorze Wieleńskim. Następnie, pokonując jeziora: Trzytoniowe, Breńskie oraz Białe warto zorganizować sobie odpoczynek na plaży letniska Brenno-Ostrów, dysponującego bogatą ofertą usług wypoczynkowych gastronomicznych oraz noclegowych. Po wypoczynku, pokonując przewężenie zasnute trzcinami wpływamy na Jezioro Miałkie. Ten niezwykle płytki akwen stanowi wyzwanie dla wielu kajakarzy. Z uwagi na stosunkowo niebezpieczne warunki zaleca się pokonywanie tego odcinka wzdłuż prawego brzegu jeziora. Kolejne jeziora do przepłynięcia to: Jezioro Lincjusz oraz Jezioro Brzeźnie. Po dopłynięciu przez zarośnięty kanał do mostu ziemnej drogi, w pobliżu zabudowań dawnego leśnictwa Papiernia należy przewieźć kajaki ziemną drogą przez lasy, na odległość ok 2,5 km do wsi Dominice (po drodze mijając bezodpływowe Jezioro Maszynek). Długość całego pokonanego dotychczas odcinka wynosi ok. 13 km. Kolejny etap spływu zaczyna się na Jeziorze Dominickim. Kierując się w stronę plaży publicznej, trafiamy na wiadukt kolejowy (linia kolejowa Wolsztyn-Leszno). W tym miejscu konieczne jest również przeniesienie kajaków na odległość ok. 300 m. Dalej bez przeszkód trasa prowadzi na następujące jeziora: Wielkie, Buckie, Boszkowskie Błotnickie oraz Przemęckie Małe. Długość tego odcinka wynosi ok. 15 km. Następnie, startując z Jeziora Błotnickiego trasa szlaku wiedzie przez Jezioro Przemęckie Wielkie oraz Jezioro Radomierskie, na którym znajduje się największa atrakcja przyrodniczą okolicy – Wyspą Konwaliową. Pozostałe akweny do przepłynięcia to: Jezioro Olejnickie, Jezioro Górskie oraz Jezioro Osłonińskie. Spływ kończy się tym samym na jeziorze na którym się rozpoczął, mianowicie na Jeziorze Wieleńskim. Ostatni pokonany odcinek ma długość ok. 13 km. Całkowita długość Konwaliowego Szlaku Kajakowego wynosi zatem ok. 41 km.

konwaliowy szlak kajakowy

Rysunek 1. Mapa Konwaliowego szlaku kajakowego
(źródło: http://www.przemet.pl/cms_89_39.html, 8.04 2012 r.)


Szlaki rowerowe

Na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego wytyczono cztery szlaki rowerowe.
Trasa Szlaku Kasztorskiego przebiega przez następujące miejscowości: Wieleń – Kolonia – Mochy – Mochy w kierunku Świętna (przez Białą Górę) – Kaszczor – Kolonia – Koszczor – Wieleń. Długość całej trasy wynosi ok. 19 km. Do najważniejszych atrakcji turystycznych na szlaku zalicza się: kościół w Mochach, kościół w Kaszczorze, świątynia w Wieleniu, „Łysą Górę”, „Białą Górę”, „Góry Wieleńskie” (Informator turystyczny Urzędu Gminy Przemęt).
Trasa kolejnego szlaku rowerowego, Szlaku Konwalii przebiega w następujący sposób: Wieleń – Osłonin – Olejnica – Perkowo – Przemęt – Błotnica – Radomierz – Górsko – Olejnica – Osłonin – Wieleń. Długość trasy wynosi ok. 31 km. Podczas wędrówki tym szlakiem warto zobaczyć Wyspę Konwaliową, Torfowisko nad Jeziorem Świętym, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie oraz Galerię Rzeźb Ptaków w Górsku (Informator turystyczny Urzędu Gminy Przemęt).
Szlak Słoneczny jest kolejnym szlakiem rowerowym prowadzącym przez następujące miejscowości: Wieleń – Mochy – Solec – Solec Nowy – Nowa Wieś – Wieleń. Długość tej trasy wynosi ok. 23 km. Do największych atrakcji tego szlaku zalicza się liczne bocianie gniazda oraz rzadko spotykany cmentarz tarasowy (Informator turystyczny Urzędu Gminy Przemęt).
Ostatnim szlakiem rowerowym jest Szlak Górski. Jego trasa wiedzie przez: Przemęt – Siekówko – Siekowo – Kluczewo – Bucz Nowy – Bucz – Dębinę – Przemęt. Jest to szlak o długości ok. 22 km. Podróż Szlakiem Górskim to okazja, by zwiedzić pałac w Siekowie, kościół pw. św. Barbary oraz pałac w Buczu. Trasa prowadzi przez bardzo urozmaicony, pofałdowany teren.


Ścieżka przyrodniczo-leśna w Olejnicy

Dla potrzeb edukacji ekologicznej Nadleśnictwo Kościan wytyczyło w Olejnicy ścieżkę przyrodniczo-leśna. Przebiega ona przez teren leśnictwa Olejnica i Przemęt. Jej początek i koniec wyznaczony został na parkingu w Olejnicy. Na ścieżce znajdują się strzałki wskazujące kierunek przemieszczania pomiędzy poszczególnymi przystankami. W zależności od kondycji zwiedzających oraz ich zainteresowań istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów trasy: pełen, o długości 8 km i krótszy wynoszący 5 km. Ścieżka ta umożliwia w formie aktywnego wypoczynku, poznanie interesujących fragmentów i form ochrony przyrody. Na trasie zlokalizowanych jest 11 opisowych stanowisk przedstawiających wybrane, ciekawe fragmenty krajobrazu. Podczas wędrówki turyści napotykają następujące stanowiska: możliwości przebudowy jednolitego drzewostanu sosnowego na bór mieszany rębnią gniazdową, żywotnika olbrzymiego, remizę, rezerwat przyrody „Wyspa Konwaliowa”, podsadzenia produkcyjne, wyłączony drzewostan nasienno-sosnowy, plantacje choinkową, uprawę boru świeżego, prognozowanie występowania owadów, rezerwat przyrody „Torfowisko nad Jeziorem Świętym” oraz dostrzegalnie przeciwpożarową.


Wędkarstwo

Obszar, na którym położone jest nasze gospodarstwo agroturystyczne to również raj dla wędkarzy. W okolicy Trzcinowego Zakątka znajduje się bowiem aż 15 udostępnionych przez PZW jezior do wędkowania, w tym:
Jezioro Osłonińsko-Górskie, Jezioro Przemęckie, Jezioro Zaborowskie, Jezioro Wieleńskie, Jezioro Białe-Miałkie, Jezioro Breńskie, Jezioro Brzeźno, Jezioro Lincjusz, Jezioro Maszynek, Jezioro Boszkowskie, Jezioro Dominickie, Jezioro Krzywce, Jezioro Małe, Jezioro Wielkie, Jezioro Zapowiednik.

Wielkopolska, to region, który użytkownicy portalu Meteor wyjątkowo często wybierają na urlop. My zapraszamy do Trzcinowego Zakątka!