Konwaliowy Szlak Kajakowy

kajakiKonwaliowy Szlak Kajakowy jest jednym z najatrakcyjniejszych szlaków wodnych w Polsce. Prowadzi przez 19 malowniczych jezior, a na jego przebycie należy przeznaczyć przynajmniej trzy dni. Pod względem stopnia trudności jest to szlak łatwy, dostępny dla wszystkich kajakarzy. Spływ tym niezwykle ciekawym szlakiem rozpocząć można np. na Jeziorze Wieleńskim. Następnie, pokonując jeziora: Trzytoniowe, Breńskie oraz Białe warto zorganizować sobie odpoczynek na plaży letniska Brenno-Ostrów. Po wypoczynku, pokonując przewężenie zasnute trzcinami wpływamy na Jezioro Miałkie. Ten niezwykle płytki akwen stanowi wyzwanie dla wielu kajakarzy. Z uwagi na stosunkowo niebezpieczne warunki zaleca się pokonywanie tego odcinka wzdłuż prawego brzegu jeziora. Kolejne jeziora do przepłynięcia to: Jezioro Lincjusz oraz Jezioro Brzeźnie. Po dopłynięciu przez zarośnięty kanał do mostu ziemnej drogi, w pobliżu zabudowań dawnego leśnictwa Papiernia należy przewieźć kajaki ziemną drogą przez lasy, na odległość ok 2,5 km do wsi Dominice (po drodze mijając bezodpływowe Jezioro Maszynek). Długość całego pokonanego dotychczas odcinka wynosi ok. 13 km. Kolejny etap spływu zaczyna się na Jeziorze Dominickim. Kierując się w stronę plaży publicznej, trafiamy na wiadukt kolejowy (linia kolejowa Wolsztyn-Leszno). W tym miejscu konieczne jest również przeniesienie kajaków na odległość ok. 300 m. Dalej bez przeszkód trasa prowadzi na następujące jeziora: Wielkie, Buckie, Boszkowskie Błotnickie oraz Przemęckie Małe. Długość tego odcinka wynosi ok. 15 km. Następnie, startując z Jeziora Błotnickiego trasa szlaku wiedzie przez Jezioro Przemęckie Wielkie oraz Jezioro Radomierskie, na którym znajduje się największa atrakcja przyrodnicza w okolicy – Wyspa Konwaliowa. Pozostałe akweny do przepłynięcia to: Jezioro Olejnickie, Jezioro Górskie oraz Jezioro Osłonińskie. Spływ kończy się tym samym na jeziorze na którym się rozpoczął, mianowicie na Jeziorze Wieleńskim. Ostatni pokonany odcinek ma długość ok. 13 km. Całkowita długość Konwaliowego Szlaku Kajakowego wynosi zatem ok. 41 km.

konwaliowy szlak kajakowy

Rysunek 1. Mapa Konwaliowego szlaku kajakowego
(źródło: http://www.przemet.pl/cms_89_39.html, 8.04 2012 r.)


Szlaki rowerowe

roweryNa terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego wytyczono cztery szlaki rowerowe.
Trasa Szlaku Kasztorskiego przebiega przez następujące miejscowości: Wieleń – Kolonia – Mochy – Mochy w kierunku Świętna (przez Białą Górę) – Kaszczor – Kolonia – Koszczor – Wieleń. Długość całej trasy wynosi ok. 19 km. Do najważniejszych atrakcji turystycznych na szlaku zalicza się: kościół w Mochach, kościół w Kaszczorze, świątynia w Wieleniu, „Łysą Górę”, „Białą Górę”, „Góry Wieleńskie”.
Trasa kolejnego szlaku rowerowego, Szlaku Konwalii przebiega w następujący sposób: Wieleń – Osłonin – Olejnica – Perkowo – Przemęt – Błotnica – Radomierz – Górsko – Olejnica – Osłonin – Wieleń. Długość trasy wynosi ok. 31 km. Podczas wędrówki tym szlakiem warto zobaczyć Wyspę Konwaliową, Torfowisko nad Jeziorem Świętym, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie oraz Galerię Rzeźb Ptaków w Górsku.
Szlak Słoneczny jest kolejnym szlakiem rowerowym prowadzącym przez następujące miejscowości: Wieleń – Mochy – Solec – Solec Nowy – Nowa Wieś – Wieleń. Długość tej trasy wynosi ok. 23 km. Do największych atrakcji tego szlaku zalicza się liczne bocianie gniazda oraz rzadko spotykany cmentarz tarasowy.
Ostatnim szlakiem rowerowym jest Szlak Górski. Jego trasa wiedzie przez: Przemęt – Siekówko – Siekowo – Kluczewo – Bucz Nowy – Bucz – Dębinę – Przemęt. Jest to szlak o długości ok. 22 km. Podróż Szlakiem Górskim to okazja, by zwiedzić pałac w Siekowie, kościół pw. św. Barbary oraz pałac w Buczu. Trasa prowadzi przez bardzo urozmaicony, pofałdowany teren.